For apartment owners

Cjenik usluga oglašavanja na portalu www.dalmatia-travel.com
Oglašavanje  apartmana ( objavljivanje smještajnih kapaciteta na vremenski period od 365 dana od dana potpisivanja ugovora )

500 kn

Cijena Banera cijena ovisi o tome gdje je banner:

Banner na stranici pojedine detinacije
2000 kn

http://www.dalmatia-travel.com/destinations/central-dalmatia/split.html

Banner na stranici regije
2500 kn

http://www.dalmatia-travel.com/north-dalmatia.html

Banner na Home Page
3500 kn

http://www.dalmatia-travel.com/

Banner kroz cijelu stranicu od HomePage do najniže stranice mali
4000 kn

Banner kroz cijelu stranicu od HomePage do naniže stranice veliki
4500 kn

315*100 premium banner4

*DIMENZIJA BANNERA: 120*150pix (normalna dimenzija (cijene gore))
najmanje povečavanje po veličini +60 px